top of page
Abstract Geometric Structure

Čo sú osobné údaje

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby. 

Aj informácie, ktoré sú len čiastkové, ale na ich základe vieme niekoho identifikovať, sú osobné údaje.

Osobné údaje podliehajú prísnej ochrane.

Kapitálovo najsilnejšie spoločnosti sveta, ako Google a Meta, zarábajú práve na spracúvaní osobných údajov.

Nekontrolované spracúvanie osobných údajov môže predstavovať pre fyzické osoby veľké riziko.

Chrániť osobné údaje musí každý prevádzkovateľ (podnik, osoba, ktorá spracúva osobné údaje mimo potrieb domácnosti).

Pokuty za porušenie ochrany osobných údajov sú likvidačné. Výška pokuty záleží hlavne na charaktere a závažnosti incidentu. Pokuty však môže dosiahnuť až 4 % z celkového obratu spoločnosti či 20 miliónov eur. Podľa toho, ktorá suma je vyššia.

 

Osobné údaje, ktoré boli od-identifikované, zašifrované alebo pseudonymizované, ale možno ich použiť na opätovnú identifikáciu osoby, zostávajú osobnými údajmi a patria do rozsahu pôsobnosti GDPR.

Osobné údaje, ktoré boli anonymizované takým spôsobom, že jednotlivca viac nemožno identifikovať, sa viac nepovažujú za osobné údaje. Na to, aby údaje boli skutočne anonymizované, musí byť anonymizácia nezvratná - technicky zabezpečená.

GDPR chráni osobné údaje bez ohľadu na technológiu použitú na spracovanie týchto údajov. Nezáleží ani na tom, ako sa údaje ukladajú – či už v systéme IT, v bezpečnostnom kamerovom systéme alebo na papieri. Vo všetkých prípadoch osobné údaje podliehajú požiadavkám na ochranu.

Príklady osobných údajov

 • meno a priezvisko;

 • domáca adresa;

 • e-mailová adresa;

 • číslo preukazu totožnosti;

 • lokalizačné údaje (napr. funkcia lokalizačných údajov na mobilnom telefóne);

 • adresa internetového protokolu (IP);

 • ID súboru cookie;

 • reklamný identifikátor na vašom telefóne;

 • údaje, ktoré uchováva nemocnica alebo lekár, napr. to môže byť symbol, ktorý jedinečne identifikuje osobu.

Príklady údajov, ktoré sa nepovažujú za osobné

 • registračné číslo spoločnosti;

 • e-mailová adresa, napr. info@podnik.com;

 • anonymizované údaje.

bottom of page