top of page

GDPR_Vzor_Cookies Policy

COOKIES POLICY tento dokument zásad cookies je pripravený podľa ustanovení vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES - všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) (spolu ako „právna úprava ochrany osobných údajov“)


Prevádzkovateľ osobných údajov; spoločnosť (ďalej ako „Spoločnosť“ alebo aj „Prevádzkovateľ“) považuje údaje svojich klientov a obchodných partnerov (ďalej ako „dotknuté osoby“) za kľúčovú hodnotu. Zodpovedné a transparentné zaobchádzanie s osobnými údajmi rovnako ako maximálna bezpečnosť týchto údajov je nevyhnutným predpokladom pre zachovanie najvyššieho štandardu vykonávania podnikateľskej činnosti. Osobným údajom venuje Spoločnosť špeciálnu pozornosť rešpektujúc v maximálnej miere práva dotknutých osôb, rovnako ako aj ich slobodnú vôľu vymedzujúcu rozsah spracúvania týchto osobných údajov. Ak nie je uvedené inak, Spoločnosť sa hlási k plnej zodpovednosti v pozícii prevádzkovateľa osobných údajov všetkých dotknutých osôb, ktorých osobné údaje spracúva, a ktoré získala alebo získa pri výkone svojej podnikateľskej činnosti. Pri výkone činnosti prevádzkovateľa osobných údajov dbá Spoločnosť vždy na práva dotknutých osôb, pokynov prevádzkovateľov, ktorí Spoločnosti zverujú osobné údaje na spracúvanie na základe sprostredkovateľských zmlúv, rovnako ako na vysoký bezpečnostný a transparentný štandard spracúvania osobných údajov smerom dovnútra spoločnosti (zamestnanci a pod.) ako aj smerom k svojim podnikateľským činnostiam.


Spoločnosť kladie mimoriadny dôraz na ochranu osobných údajov a súkromia dotknutých osôb.

Tento dokument popisuje základné členenie cookies, spôsob funkcie cookies a spôsob a rozsah spracúvania osobných údajov prostredníctvom cookies na webe Spoločnosti.


Súbor cookie je malý dátový súbor, ktorý do Vášho počítača uloží navštívená webová lokalita. Súbory cookies ukladajú a prenášajú informácie na server webovej lokality, ktorú (opakovane) navštívite z daného prehliadača/počítača/iného zariadenia. Súbory cookies majú aj istú časovú pečiatku, ktorá definuje ich dobu platnosti, (viac informácií o časovej pečiatke a dobe platnosti nájdete v časti Súbory cookies relácie a trvalé súbory cookies).


1. Kategórie súborov cookies


Súbory cookiesje možné rozdeliť do štyroch kategórií. Spoločnosť využíva na svojej webovejlokalite všetky typy súborov cookies.


i. Nevyhnutné cookies

Nevyhnutné súbory cookies napomáhajú použiteľnosti webovej lokality tým, že umožňujú základné funkcie, napr. navigáciu na stránke. Bez týchto súborov cookies by webová lokalita nefungovala správne.


ii. Preferenčné cookies

Preferenčné súbory cookies umožňujú webovej lokalite „zapamätať si“ informácie, ktoré ovplyvňujú jej používanie a vzhľad, napr. preferovanú krajinu/preferovaný jazyk.


iii. Štatistické cookies

Štatistické súborycookies pomáhajú vlastníkom webových lokalít porozumieť, ako návštevníci používajú tieto webové lokality tým, že zhromažďujú anonymizované informácie a reportujú ich.


iv. Marketingové cookies

Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových lokalitách. Ich cieľom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a príhodnejšie pre individuálneho používateľa, a tým sú hodnotnejšie pre vydavateľov alebo inzerentov tretích strán.


2. Súbory cookies relácie a trvalé súbory cookies


i. Súbory cookies relácie

Súbory cookies relácie existujú len v dočasnej pamäti zariadenia po dobu, kým sa užívateľ nachádza na webovej lokalite. Webové prehliadače zvyčajne vymažú súbory cookie relácie, keď užívateľ ukončí webový prehliadač. Na rozdiel od iných súborov cookie nemajú súbory cookie relácie určenú dobu platnosti, na základe ktorej prehliadač „vie“, že ide o súbory cookie relácie.


ii. Trvalé súbory cookies

Na rozdiel od vypršania platnosti po zatvorení webového prehliadača – ako v prípade súborov cookies relácie – platnosť trvalého súboru cookies vyprší v konkrétny dátum alebo po špecifickej dobe. To znamená, že po celú dobu platnosti bude súbor cookies prenášať informácie na server pri každej návšteve webovej lokality, ktorej patrí, alebo vždy, keď užívateľ sleduje zdroj patriaci danej webovej lokalite na inej webovej lokalite (napríklad reklamu).


Trvalé súbory cookies sa používajú na dlhodobé zaznamenávanie návykov pri prezeraní webových lokalít a priebežné prihlásenie používateľov k ich kontám, aby nemuseli opakovane vkladať prihlasovacie údaje pri každej návšteve.


3. Správa súborov cookies

Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, môže ich vypnúť v nastaveniach zabezpečenia vo webovom prehliadači. Webový prehliadač môže užívateľ nastaviť aj tak, aby bol informovaný vždy, keď sa webová lokalita pokúsi uložiť súbor cookies do počítača. Už uložené súbory cookies je možné spravovať prostredníctvom webového prehliadača.


Viac informácií o zobrazení súborov cookies uložených vo webovom prehliadači, postupe ich vymazania a nastavení ich prijímania alebo zakázania sú na stránke pomocníka internetového prehliadača.Príloha č. 1


Cookies Web Banner


Táto webová lokalita používa súbory cookies. – Súbory cookies používame na prispôsobenie obsahu, na poskytovanie funkcií súvisiacich so sociálnymi médiami a na analýzu aktivít na našej webovej lokalite. Informácie o využívaní našej webovej lokality zdieľame aj s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi, ktorí ich môžu zlučovať s inými informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od Vás získali, keď ste využívali ich služby. Používaním tejto webovej lokality vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies. Viac informácií o tom, aké súbory cookies využívame a ako ich môžete vymazať, nájdete v našich zásadách používania súborov cookies: Cookie Policy.

2 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page