top of page

Nariadenie MICA - Krypto

Komplexná regulácia krypto v EÚKrypto regulácia
Crypto


Nová regulácia

Nariadením o trhoch s kryptoaktívami (MiCA) po prvýkrát stanovuje právny rámec pre tento sektor na úrovni EÚ.

MiCA je nastavená tak, aby najmä chránila investorov zvýšením transparentnosti a zavedením komplexného rámca pre emitentov a poskytovateľov služieb krypto vrátane dodržiavania pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí.

Nové pravidlá sa vzťahujú na emitentov úžitkových tokenov, tokenov krytých aktívami a takzvaných „stablecoinov“. Vzťahujú sa aj na poskytovateľov služieb, ako sú obchodné miesta a peňaženky, v ktorých sa držia kryptoaktíva.


Úžitkové tokeny sú krypto, napríklad špecifický prístup k merchu a podobne. Tokeny kryté aktívami sú napr. krypto, ktorých hodnota odkazuje na komoditu, menu, právo alebo ich kombináciu.

Cieľom tohto regulačného rámca je chrániť investorov, zachovať finančnú stabilitu, a zároveň umožniť inovácie a podporiť atraktívnosť sektora kryptoaktív.

Európska komisia predložila návrh nariadenia MiCA 24. septembra 2020. Je súčasťou širšieho balíka opatrení v oblasti digitálnych financií, ktorého cieľom je vypracovať európsky prístup na podporu technologického rozvoja a zabezpečenie finančnej stability a ochrany spotrebiteľa. Tento balík obsahuje okrem návrhu nariadenia MiCA aj stratégiu v oblasti digitálnych financií, Akt o digitálnej prevádzkovej odolnosti (DORA) – ktorý sa vzťahuje aj na poskytovateľov služieb kryptoaktív – a návrh týkajúci sa pilotného režimu pre veľkoobchodné použitie, pokiaľ ide o technológiu distribuovanej databázy transakcií (DLT).

2 views0 comments
bottom of page