top of page

Správa Finančných rizík 

pre Banky, finančné inštitúcie & podnikateľov

Yellow

Kapitálová Compliance

Ste úverovou, kapitálovou alebo inou finančnou inštitúciou? Ste pod dohľadom centrálnej banky a/alebo EÚ štruktúr?

Potrebujete pomôcť s kapitálom podľa nariadenia CRR?

Nastaviť požiadavky na transparentné činnosť v súlade so zákonom?

Prosím, čakáme na Váš podnet!

Notebook and Keyboard

Finančné riziká

Čelí Vaše podnikanie neefektívnym procesným postupom? Prichádzate o peniaze?

Zabezpečíme nápravu.

Desert
bottom of page