top of page
Notebooks and Scissor

Compliance

Ponúkame maximalizovanú škálu Compliance služieb a riešení, ktoré pomôžu podnikateľom a firmám uľahčiť zmeny, dosiahnuť ich víziu a optimalizovať výkon a produktivitu,

no hlavne,

zostať v súlade

Správa Compliance a Školenia 

Naše
Služby

01

Súlad s pravidlami

Súlad s pravidlami je zásadná požiadavka pre výkon podnikateľských činností v súlade so zákonom a legislatívou EÚ.

OCHRANA PRED SANKCIAMI

03

Etický kódex

V súlade s nastavenými etickými pravidlami je jednou so základných zásad Etického kódexu vyhýbanie
sa situáciám, ktoré vedú alebo môžu viesť ku konfliktu záujmov pri výkone činnosti, funkcie alebo
zamestnania. Implementujeme potrebné procesy na dodržiavanie týchto zásad.

NAJVYŠŠIA LIGA

05

Komunikácia s úradmi

Zabezpečíme komunikáciu a splnenie akýchkoľvek zákonných potrieb, ktoré od Vášho podnikania vyžadujú štátne orgány dohľadu.

ZNÍŽENIE NÁKLADOV

02

Zásady správania sa

Pripravíme pre Vás firemný kódex a zabezpečíme ochranu spoločnosti pred protispoločenskými činnosťami zamestnancov a obchodných partnerov.

OCHRANA POVESTI

04

Risk manažment

Každé podnikanie čelí iným rizikám. Identifikujeme ich a zabezpečíme, aby sa z rizikových scenárov nestali skutočnosti.

OCHRANA PRED STRATAMI

06

Systém smerníc

Právne predpisy vyžadujú vypracovanie rôznych smerníc a postupov. Prispôsobíme ich znenie na Váš podnik a tak zabezpečíme výkon činnosti na najvyššej úrovni.

EFEKTIVITA

bottom of page