Notebooks and Scissor

Compliance

Ponúkame maximalizovanú škálu Compliance služieb a riešení, ktoré pomôžu podnikateľom a firmám uľahčiť zmeny, dosiahnuť ich víziu a optimalizovať výkon a produktivitu

ČO BUDETE VEDIEŤ po našich školeniach 

Naše
Služby

01

Súlad s pravidlami

Súlad s pravidlami je zásadná požiadavka pre výkon podnikateľských činností v súlade so zákonom a legislatívou EÚ.

03

Etický kódex

V súlade s nastavenými etickými pravidlami je jednou so základných zásad Etického kódexu vyhýbanie
sa situáciám, ktoré vedú alebo môžu viesť ku konfliktu záujmov pri výkone činnosti, funkcie alebo
zamestnania. Implementujeme potrebné procesy na dodržiavanie týchto zásad.

05

Komunikácia s úradmi

Zabezpečíme komunikáciu a splnenie akýchkoľvek zákonných potrieb, ktoré od Vášho podnikania vyžadujú štátne orgány dohľadu.

02

Zásady správania sa

Pripravíme pre Vás firemný kódex a zabezpečíme ochranu spoločnosti pred protispoločenskými činnosťami zamestnancov a obchodných partnerov.

04

Risk manažment

Každé podnikanie čelí iným rizikám. Identifikujeme ich a zabezpečíme, aby sa z rizikových scenárov nestali skutočnosti.

06

Systém smerníc

Právne predpisy vyžadujú vypracovanie rôznych smerníc a postupov. Prispôsobíme ich znenie na Váš podnik a tak zabezpečíme výkon činnosti na najvyššej úrovni.